ASP F50 FIRE

System fasady słupowo ryglowej ASP F50 FIRE został zaprojektowany do wykonania konstrukcji przeciwpożarowych w klasach odporności ogniowej EI30 od wewnątrz i z zewnątrz, natomiast EI60 od wewnątrz. System wykorzystuje profile podstawowego zestawu kształtowników fasadowych ASP F50+. W celu uzyskania odporności ogniowej słupy i rygle zostały wyposażone w dedykowane wkłady ognioodporne, które umieszczono w komorach kształtowników. Wypełnienia oraz szyby ognioodporne osadzone są między profilami słupa, rygla oraz listwy dociskowej.

W celu uzyskania jak najlepszej izolacji termicznej i akustycznej w konstrukcji wykorzystana została ciągła przekładka termiczna oraz profilowane uszczelki przyszybowe. Na bocznych powierzchniach izolatora zastosowana jest ogniochronna taśma pęczniejąca, która pod wpływem wysokiej temperatury wypełnia przestrzeń pomiędzy kształtownikami fasady. Listwa dociskowa przymocowana jest do kształtowników nośnych poprzez wkręt i podkładkę ze stali nierdzewnej, co zapobiega jej wypadnięciu z fasady. W konstrukcjach fasadowych można stosować profile drzwiowe systemu ASP 80 FIRE+.


Katalog techniczny dostępny w serwisie www.dt.alusysystem.pl

Specyfikacja systemu

ASP F50 FIRE

Słupy i ich uszczelnienia zaprojektowano w sposób umożliwiający stosowanie połączeń kątowych odbiegających od płaszczyzny o kąt ±10° na każdą ze stron.

PARAMETRY TECHNICZNEASP F50 FIRE
Szerokość widoczna50 mm
Głębokość kształtownikówsłupy - 100, 125, 150, 175 mm, rygle - 105, 130 mm
Dodatkowe funkcje, zastosowaniaściany osłonowe, świetliki
Współczynniki termiczneUf od 0,5 W/(m2K)
Przepuszczalność powietrzaKlasa AE (1800 Pa), PN-EN 12152:2004
WodoszczelnośćKlasa RE1200, PN-EN 12154:2004
Klasa odporności ogniowejEI30, EI60