DODATKOWE SYSTEMY PRZECIWPOŻAROWE

Okna napowietrzające

– wentylacja
– napowietrzanie

Okna oddymiające

– wentylacja
– oddymianie

Klapy oddymiające

-grawitacyjne oddymianie
– wentylacja

Systemy te znajdują zastosowanie w budynkach użyteczności publicznej, w pasażach i centrach handlowych oraz na klatkach schodowych. W razie pożaru odprowadzają dym, gazy pożarowe oraz energię cieplną na zewnątrz budynku, co znacznym stopniu ułatwia to działania gaśnicze, a przede wszystkim pozwala sprawnie i szybko przeprowadzić ewakuację ludzi.